Waterwissels niet nodig
Bij een goede balans in het eco-systeem zijn waterwissels niet meer nodig. Wanneer er voldoende planten en nuttige bactieren aanwezig zijn, draait je hele bak vanzelf. Dit heet ook wel een Eco-systeem. In de natuur gaat het immers ook vanzelf. Test wel regelmatig het water. Indien de water waardes niet goed zijn, voer dan wel een waterwissel uit afhanklijk van de testresultaten.

Wanneer wel
-Bij het opstarten van een aquarium wanneer je meteen vanaf dag 1 vissen toevoegd. De balans is nog niet aanwezig, planten zijn nog niet gesetteld en er is nog een tekort aan nuttige bactieren. Week 1: Voer elke dag een water wissel van 10-30% misschien wel 50% uit! Dit is even afhankelijk van je testresultaten. Test daarom elke dag het water. Vooral bij een te hoge Nitriet (NO2) en of Ammoniak (NH3) gehalte, voer meteen een waterwissel uit! Anders vergiftig je de vissen. Week 2: Probeer afhankelijk van je testresultaten af te bouwen.
Wanneer je niet direct vissen gaat toevoegen volstaat 1x per week.
-Indien je ervoor kiest om een CO2 booster in te zetten, is het ook wel verstandig om 1x per week een waterwissel uit te voeren.
-Te hoge waterwaardes met betrekking op plantenvoeding (FE, PO4, NO3, K).
-Zieke vissen.
-Zomers bij een te hoge temperatuur.

Toevoegen nuttige bacterien
Je zou bij een waterwissel er ook voor kunnen kiezen om nuttige bacterien toe te voegen. Deze zijn verkrijgbaar in een vloebare of gedrogde vorm. Ik doe dit bijvoorbeeld bij een 50% waterwissel wel maar bij een 10% waterwissel niet.